WHO och FHM rekommenderar munskydd

Sedan starten av pandemin har diskussionen om munskydd som skydd mot corona-viruset böljat fram och tillbaka. Idag är forskningsläget ett annat och i stort sett alla länder i hela världen rekommenderar eller pålägger sina befolkningar att använda munskydd för att skydda sig själva och andra mot covid-19-viruset. I december 2020 ändrade även Sverige sin hållning till munskydd och började att rekommendera befolkningen att använda munskydd på platser där avstånd är svårt att hålla. 

Redan i somras gick WHO ut och uppmanade medborgare att bära ansiktsmask på offentliga platser, där det är svårt att hålla avstånd, exempelvis i butiker och på offentliga transportmedel. Ändringen i WHO:s rekommenderade riktlinjer kommer i kölvattnet av en ny metaanalys som påvisar en påtaglig effekt av munskydd, men samtidigt bekräftar effekten av andra förhållningsregler kring smittspridning.

Munskydd reducerar både risken att smitta och bli smittad.

Analysen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet och sammanställer 172 studier som har uppmätt effekten av de vanligaste säkerhetsåtgärderna i kampen mot viruset. Den viktigaste slutsatsen är att de olika åtgärderna fungerar, samt att fysiskt avstånd och skyddsutrustning faktiskt reducerar risken för smittspridning.

Dessutom konstaterade forskarna bakom studien att masker minskar både spridningen av viruspartiklar från smittade samt skyddar friska personer mot smittan.

Även den svenska Kungliga Vetenskapsakademien förordar användandet av munskydd

Sen i somras har många studier som bekräftar WHOs analys gällande effekten av munskydd, bland annat den svenska Kungliga Vetenskapsakademien.